Внос и търговия на едро на територията на България с рециклирани и нови електроуреди внос от ЕС.

Контакти

БАЗА: гр. Добрич, бул. "25-ти септември" 78, бивш завод "ЗЕНА" , партерен етаж 
На обща площ от 2200 кв.м. – магазин, фирмен сервиз и склад за търговия на едро.

Технопро

Правен статус - Дружество с ограничена отговорност. 
Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Крали Марко 26, офис 1 
Фирмен номер: 103908287 
ДДС номер: BG103908287

В качеството си на вносител на електроуреди на територията на страната: регистрация 2057/13.01.2017 в Министерство на околна среда и водите. Договор от 14.12.2016 с Грийнтех България АД като член на колективна система за оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Контакти

Facebook

info@technopro.com

© Copyright 2017 Технопро- All rights reserved.